INFORMARE - Apel pentru „sister park - parc soră” deschis parcurilor naționale din România

Data publicarii : 24 Aug 2016

Apel pentru „sister park - parc soră”  deschis parcurilor naționale din România

Parcurile naționale din întreaga lume au misiunea comună de a conserva și proteja resursele naturale și culturale. În îndeplinirea misiunii lor, parcurile se confruntă cu provocări comune: protecția și conservarea speciilor, dintre care unele migrează între continente; poluarea, bolile și speciile invazive care nu cunosc granițe și afectează echilibrul ecosistemelor. 

Având menirea să susțină eforturile comune ale parcurilor naționale, înfrățirea parcurilor naționale este un instrument care creează oportunități, dezvoltă experiențe inedite în administrarea valorilor naturale și promovează interculturalitatea.

În acest spirit, din dorința deschiderii unei ferestre menite să intițieze schimbul de informații direct și contactele de tip „park-to-parc”,  pentru a aborda multe dintre problemele comune menționate mai sus, în primul rând prin intermediul tehnologiei comunicațiilor, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor din România, doamna Cristiana PAȘCA PALMER și Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, excelența sa Hans KLEMM lansează în România inițiativa „sister park - parc soră” a Oficiului pentru Afaceri Internaționale din cadrul National Park Service.

Parcurile naționale din România sunt invitate să aplice pentru „sister park - parc soră”!

Descarcă aplicația sister park - parc soră

Perioada de desfășurare: 25 august - 25 octombrie 2016

Comunicare și Termen limită pentru aplicații : manuela.constantin@mmediu.ro, 31 oct. 2016, ora 24.00

Despre „sister park - parc soră”

 

Call for “Sister Park” applications open to national parks in Romania.

 National parks around the world all share the mission of preserving and protecting our natural and cultural resources. In fulfilling their mission, parks also face common challenges: the conservation of species, some of which migrate between continents; pollution, disease and invasive species, which know no borders and affect the balance of ecosystems.

With the purpose of supporting the shared efforts of national parks, the building of partnerships between national parks is a tool that creates opportunities, develops novel experiences in the administration of our natural heritage and promotes interculturality.

In this spirit, out of a desire to open up a window towards increased information sharing and direct park-to-park contacts in order to address many of the common issues mentioned above, primarily through improved telecommunications technologies, The Minister of Environment, Waters and Forests in Romania, Mrs. Cristiana PASCA PALMER, and the United States Ambassador to Romania, His Excellency Mr. Hans KLEMM, are launching the “Sister Park” program in Romania, an Initiative of the National Park Service Office of International Affairs.

National parks in Romania are invited to apply for the “Sister Park” Initiative!

Download the application Sister Park

Time frame: 25 August - 25 October 2016

Communication and Application deadline: manuela.constantin@mmediu.ro , 31 Oct.2016, h 12.00 pm

About “Sister Parks”