Evaluarea implementării legislației de mediu în România - proiect raport de țară

Data publicarii : 14 Sep 2017

Comisia Europeană (CE) a lansat în 2016 un nou mecanism de evaluare a implementării legislației de mediu a Uniunii Europene (UE) în statele membre și a elaborat, pentru fiecare țară un raport privind stadiul implementării acquis-ului de mediu al UE - Environmental Implementation Review, EIR.

Un astfel de raport se elaborează din doi în doi ani și are ca scop o mai bună implementare a legislației de mediu a UE și o mai bună conștientizare și implicare a publicului în problemele privind mediu. Aceste rapoarte nu vor înlocui instrumentele specifice pentru controlul respectării obligațiilor de mediu prevăzute în dreptul Uniunii Europene.

Principalele provocări au fost selectate luând în considerare anumiți factori, cum ar fi importanța sau gravitatea problemelor de punere în aplicare a politicilor de mediu, posibilul impact al nerespectării obligațiilor de mediu asupra calității vieții cetățenilor, distanța față de obiective și implicațiile financiare.

Acceseaza raportul online: ec.europa.eu/environment/eir/country-reports

Descarcă raportul

Acceseaza TAIEX-EIR PEER 2 PEER