MM supune dezbaterii publice Proiectul de HG pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 87/2018 pentru aprobarea Strategiei privind Cadrul naţional de politică pentru dezvoltarea pieţei în ceea ce priveşte combustibilii alternativi în sectorul transporturilor şi pentru instalarea infrastructurii relevante în România şi înfiinţarea Consiliului interministerial de coordonare pentru dezvoltarea pieţei pentru combustibili alternativi

Data publicarii : 07 Mar 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice proiectul de  HG pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 87/2018 pentru aprobarea Strategiei privind Cadrul naţional de politică pentru dezvoltarea pieţei  în ceea ce priveşte combustibilii alternativi în sectorul transporturilor  şi pentru instalarea infrastructurii relevante în România şi înfiinţarea Consiliului interministerial  de coordonare pentru dezvoltarea pieţei pentru combustibili alternativi.

Proiect de HG | Notă de fundamentare 

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Administrația Fondului pentru Mediu.

Persoană de contact este domnul Paul Șerbănescu, adresă de e-mail: paul.serbanescu@afm.ro .