MM supune dezbaterii publice proiectul de HG privind modificarea denumirii, a codului de clasificație, a descrierii tehnice și a valorii de inventar a unui bun din domeniul public al statului aflat în administrarea Agenției pentru Protecția Mediului Călărași, aflată în subordinea Agenției Naționale de Protecția Mediului, instituție publică care funcționează în subordinea Ministerului Mediului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară...

Data publicarii : 20 May 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice proiectul de Hotărăre a Guvernului privind modificarea denumirii, a codului de clasificație, a descrierii tehnice și a valorii de inventar a unui bun din domeniul public al statului aflat în administrarea Agenției pentru Protecția Mediului Călărași, aflată în subordinea Agenției Naționale de Protecția Mediului, instituție publică care funcționează în subordinea Ministerului Mediului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară si reevaluării.

Proiect de HG | Notă de fundamentare | Anexa

În termen de 10 zile de la data publicării cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii la Ministerul Mediului.

Persoana de contact este: domnul Mircea STOIANESCU, Telefon:021/4089567, , e-mail: Mircea.Stoianescu@mmediu.ro .