MM supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind aprobarea numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit aferente anului 2019 pentru fiecare instalație din sectorul staționar în care se desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

Data publicarii : 31 May 2019

În conformitate  cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin  privind aprobarea numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit aferente anului 2019 pentru fiecare instalație din sectorul staționar în care se desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Proiect de OM | Referat de aprobare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării pe site la Ministerul Mediului, Direcția Schimbări Climatice și Dezvoltare Durabilă, Serviciul Schimbări Climatice, persoana de contact: Nicoleta Datcu, e-mail: nicoleta.datcu@mmediu.ro, tel. 021 408 96 23.