MM supune dezbaterii publice proiectul de Ordin pentru stabilirea cadrului instituțional pentru aplicarea Regulamentului Comisiei 2019/331 de stabilire a normelor tranzitorii pentru întreaga Uniune privind alocarea armonizată și cu titlu gratuit a certificatelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului

Data publicarii : 31 May 2019

În conformitate  cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin pentru stabilirea cadrului  instituțional pentru aplicarea Regulamentului Comisiei 2019/331 de stabilire a normelor tranzitorii pentru întreaga Uniune privind alocarea  armonizată și cu titlu  gratuit a certificatelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

Proiect de OM | Referat de aprobare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării pe site la Ministerul Mediului, Direcția Schimbări Climatice și Dezvoltare Durabilă, Serviciul Schimbări Climatice, persoana de contact: Nicoleta Datcu, e-mail: nicoleta.datcu@mmediu.ro, tel. 021 408 96 23.