MM supune dezbaterii publice proiectul de OM privind aprobarea procedurii de notificare a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase, produse inclusiv în context transfrontalier

Data publicarii : 03 Jun 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin de Ministru privind aprobarea procedurii de notificare a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase, produse inclusiv în context transfrontalier.

Proiect de OM | Referat de aprobare

În termen de 10 zile de la data publicării cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii la Ministerul Mediului, Direcţia Generală Evaluare Impact şi Controlul Poluării.
Persoana de contact este: dna Marilena GHIU, e-mail: marilena.ghiu@mmediu.ro , fax: 021-316.04.21.