MM supune dezbaterii publice Proiect de HG pentru modificarea și completarea HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România

Data publicarii : 04 Jun 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice Proiect de HG pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Proiect de HG | Nota de Fundamentare Proiect de HG

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Direcția Biodiversitate.

Persoana de contact este: domnul John Smaranda, e-mail: John.Smaranda@mmediu.ro.