Ministerului Mediului organizează dezbaterea publică a proiectului de ordin de ministru pentru aprobarea nivelului de intervenție în cazul speciilor de urs și lup, în interesul sănătății populației și în scopul prevenirii unor daune importante

Data publicarii : 28 Jun 2019

În baza Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului a decis organizarea unei dezbateri publice, în care să se discute aprobarea nivelului maxim de intervenție în cazul speciilor de urs și lup, în data de 02.07.2019, ora 12:00, la Ministerul Mediului, Sala Dispecerat, et. 1.

            Accesul în sală se va face din Bd. Libertății, nr. 12, sector 5. Pentru facilitarea accesului, vă rugăm să vă exprimați dorința de participare la eveniment prin transmiterea, până cel târziu în data de 01.07.2019, ora 16:00, a datelor de contact la adresele de e-mail menționate mai jos, în vederea înscrierii în tabelul de participare.

            Procesul de dezbatere publică cuprinde următoarele etape:

  • 01.07.2019, ora 16:00 – termenul limită pentru depunerea opiniilor, propunerilor, recomandărilor și exprimarea interesului în vederea participării. Propunerile și recomandările se vor transmite la adresele de e-mail: nicolae.manta@mmediu.ro și adrian.brosteanu@mmediu.ro până în data de 01.07.2019, ora 16:00.
  • Înscrierile pentru luarea cuvântului și participarea la dezbatere se vor face prin transmiterea la adresele de e-mail: nicolae.manta@mmediu.ro și adrian.brosteanu@mmediu.ro până în data de 01.07.2019, ora 16:00, a următoarelor informații: nume, prenume, date de contact (telefon și/sau e-mail), organizația/instituția pe care o reprezintă.
  • 02.07.2019, ora 12:00 – evenimentul de dezbatere publică ce va avea loc la Ministerul Mediului, Sala Dispecerat.

La dezbaterea publică se pot înscrie orice persoane și/sau grupuri interesate de prevederile proiectului de act normativ supus dezbaterii.

Persoanele care au inițiat propuneri scrise în termenul prevăzut, au dreptul să-și susțină punctele de vedere în cadrul evenimentului de dezbatere publică din data de 02.07.2019, ora 12:00, organizat de Ministerul Mediului, în conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

Timpul alocat luării cuvântului pentru fiecare persoană înscrisă este de maximum 5 minute pentru a prezenta esențialul propunerilor și recomandărilor sale. Susținerea punctului de vedere se va face exclusiv pe marginea proiectului de ordin supus dezbaterii. Intervalul de timp alocat luării cuvântului a fost decis astfel încât un număr cât mai mare de persoane să își poată exprima verbal opinia.

După încheierea dezbaterii, Ministerul Mediului va publica minuta dezbaterii și, după analizarea tuturor propunerilor, sugestiilor și opiniilor transmise, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului va publica pe site-ul propriu varianta consolidată a proiectului de act normativ.