Situația derogărilor pentru specia urs (Ursus arctos)

Data publicarii : 27 Jul 2021

Situația derogărilor pentru specia urs (Ursus arctos), conform prevederilor OM 724/2019, 
la data de 26.07.2021 și  Ordine de ministru pentru aprobarea derogării pentru unele specii 
de animale sălbatice, în conformitate cu prevederile Procedurii de stabilire a derogărilor 
de la măsurile de protecție a speciilor de floră și de faună sălbatice, aprobată prin Ordinul nr. 203/14/2009.
Situația derogărilor pentru specia urs (Ursus arctos), la data de 26.07.2021.

Situație. derogari_OM nr. 724_2019_26.07.2021 I Situație derogari_Procedura_26.07.2021