Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat.

Data publicarii : 03 Jun 2022

În conformitate cu Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare, Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat.

Hotărâre | Notă de fundamentare | Anexa 1 | Anexa 1b

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile, începând cu data publicării proiectului de hotărâre la doamna Mihaela Ene, adresă de e-mail: mihaela.ene@afm.ro.