Propuneri legislative la nivel UE

Data publicarii : 20 Jul 2015

Acquis-ul UE privind protecţia mediului cuprinde directive, regulamente şi decizii, care constituie legislaţia orizontală şi sectorială în domeniu. Legislaţia orizontală cuprinde acele reglementari ce au în vedere transparenţa şi circulaţia informaţiei, facilitarea procesului de luare a deciziei, dezvoltarea activităţii şi implicării societăţii civile. Spre deosebire de aceasta, legislaţia sectorială se referă la sectoarele care fac obiectul politicii de mediu (schimbări climatice, calitatea aerului, gestionarea deşeurilor, protecţia naturii, controlul poluării industriale, substanţe chimice, organisme modificate genetic, zgomot, calitatea apei, păduri).

Aceste acte normative sunt elaborate de Comisia Europeană prin direcţiile generale specifice şi adoptate prin procedură legislativă ordinară sau prin acte delegate (a se vedea secţiunea ”Materiale informale”).

În prezent se află în procedură legislativă ordinară următoarele proiecte de acte normative din domeniul protecţiei mediului: