Amenajarea Bazinelor Hidrografice

Data publicarii : 04 Dec 2014

Construcţiile hidrotehnice sunt lucrări complexe care se execută atât pentru folosirea resurselor de apă în diverse scopuri, cât şi pentru combaterea efectelor distructive ale apei. Prin realizarea acestora, se urmăreşte folosirea apei în scopuri precum:

 • alimentarea cu apă potabilă şi industrială
 • producerea de energie electrică
 • irigaţii
 • atenuarea viiturilor
 • lucrări de apărare şi drenare
 • dezvoltarea transportului pe apă, a pisciculturii şi a sporturilor nautice
 • ameliorarea microclimatului şi a mediului înconjurător

Clasificarea construcţiilor hidrotehnice:

 • după specificul folosinţei – construcţii energetice, de alimentare cu apă, portuare, de transport, de apărare, piscicole, de agrement
 • după importanţa economică şi socială
 • după însemnătatea funcţionala – construcţii principale şi secundare
 • după durata de funcţionare – construcţii permanente şi provizorii

Barajul reprezintă orice lucrare hidrotehnică, având o structură existentă sau propusă, care este capabilă să asigure acumularea permanentă sau nepermanentă de apă, de deşeuri industriale lichide sau solide depuse subacvatic (din industria chimică, industria energetică şi din iazurile de decantare din industria minieră), a căror rupere poate produce pierderea necontrolată a conţinutului acumulat, cu efecte negative deosebit de importante asupra mediului social, economic şi/sau natural (definiţie conţinută în Ordonanţa de Urgenţă nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor – republicată).

România este o ţară cu tradiţie în construcţia barajelor. În prima jumătate a secolului XX începe execuţia construcţiilor hidrotehnice moderne, bazate pe o concepţie ştiinţifică inginerească. În anul 1928, spre exemplu, în România nu existau decat cateva baraje modeste, dintre care doar trei puteau fi încadrate în categoria “baraje mari”.

Apoi, în decurs de 70 de ani, s-au construit 238 de mari baraje. Din acest punct de vedere, ţara noastră se situează pe locul 19 în lume. Începând cu anul 1975, barajele şi lacurile de acumulare au fost încadrate în scheme cadru de amenajare complexă şi gospodărire a apelor, avand drept scop utilizarea acestora pentru multiple folosinţe.