ANUNȚ privind dezbaterea publică având ca obiect proiectul de Ordin privind aprobarea Listei Roșii Naționale a speciilor de păsări din România

Data publicarii : 15 Mar 2022

În temeiul Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a supus consultării publice proiectul de Ordin privind aprobarea Listei Roșii Naționale a speciilor de păsări din România, folosind criteriile IUCN, precum și Proiectul de ordin privind aprobarea Listei speciilor de interes comunitar pentru care România are o responsabilitate mare în asigurarea conservării acestora, din cadrul  Proiectului “Completarea nivelului de cunoaștere a biodiversității prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar din România și raportarea în baza articolului 12 al Directivei Păsări 2009/147/CE” finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

În temeiul art. 7 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor organizează în data de 23 martie 2022, între orele 11.00 - 13.00, la sediul MMAP, Sala de Consiliu, parter, din Bd. Libertăţii nr. 12, Bucureşti, dezbaterea publică având ca obiect proiectul de Ordin privind aprobarea Listei Roșii Naționale a speciilor de păsări din România, folosind criteriile IUCN, precum și Proiectul de ordin privind aprobarea Listei speciilor de interes comunitar pentru care România are o responsabilitate mare în asigurarea conservării acestora.

Înscrierile pentru luarea cuvântului şi recomandările cu privire la propunerile de completare sau modificare a actelor normative supuse dezbaterii publice se vor transmite la adresa de e-mail: antoaneta.oprisan@mmediu.ro, până la data de 21 martie 2022.