Anunț Referitor: la licitația publică pentru atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul unor fonduri cinegetice, care fac obiectul Procesului-verbal nr. DMRC/159471 /30.09.2021, postat pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor in data de 30.09.2021

Data publicarii : 14 Oct 2021

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor anunță că licitația publică, pentru atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice 
din cuprinsul a 7 fonduri cinegetice din județele: Alba (1), Bistrița - Năsăud (1), Caraș Severin (2), Cluj (1) si Vrancea (2), 
conform ordinii prevăzută de anexa la prezentul anunț, va avea loc în data de 19.10.2021, începând cu ora 10.00, la sediul 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Corp A, etaj1, din Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1 Bucuresti.

Anunț DMRC 159508 I Anexă la Anunț 

Solicitanții admiși, menționați în anexă, pot achita tariful de participare în sumă de 100 lei/fond cinegetic,

prevăzut de art.8 alin(4) din Regulament, la casieria Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor sau in contul acestuia deschis la 

Trezoreria Municipiului București, nr. RO 56TREZ7005005XXX000223, CUI 16335444