Avize

Data publicarii : 11 Dec 2014

[ 18.12.2013 ]

Descarca document Proiect Aviz de Mediu pentru “Amenajament Silvic – Campu lui Neag”

[ 09.12.2013 ]

In cadrul derularii procedurii de evaluare de mediu pentru “Amenajament silvic UP X Câmpu lui Neag”, punem la dispozitia publicului decizia de emitere a Avizului de Mediu.(Procedura derulata de APM Hunedoara)

Decizie de emitere a Avizului de Mediu

Comentariile şi propunerile justificate pot fi transmise în termen de 10 zile de la afişare , la Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, Directia Evaluare Impact si Controlul Poluării la adresa de e-mail: gabriela.osiceanu@mmediu.ro