COMUNICAT DE PRESĂ - Dezbatere publică pentru proiectul "Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, Planul Național de Prevenire a Generării Deșeurilor", inclusiv a Raportului de mediu

Data publicarii : 24 Nov 2017

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 832/2017 pentru derogarea de la prevederile art. 31 alin. (1), din Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, Ministerul Mediului prin Direcția Generală Deșeuri, Situri Contaminate și Substanțe Periculoase, în calitate de titular al Planului Național de Gestionare a Deșeurilor și al Planului Național de Prevenire a Generării Deșeurilor, cu sediul în Bd. Libertății nr. 12, sector 5, București, anunță organizarea dezbaterii publice pentru proiectul de plan propus, inclusiv a raportului de mediu.

Descarca comunicatul