Examenul de promovare într-o funcție cu un nivel de studii superior, ca urmare a absolvirii unei forme de învățământ superior - personal contractual

Data publicarii : 30 Aug 2021

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și a Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor organizează examenul promovare într-o funcție cu un nivel de studii superior, ca urmare a absolvirii de către salariat a unei forme de învățământ superior.

DESCARCA DOCUMENTUL

10.09.2021Rezultatul probei scrise