Finanțate din Fonduri Externe Nerambursabile

Data publicarii : 17 Dec 2014

POS Mediu

Life +

Mecanisme Financiare-SEE

Granturile SEE

Granturile SEE pentru Programele de Mediu

 

5 Septembrie 2014 – Lansare 2 cereri de propuneri de proiecte

Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014 Programul RO04 „Reducerea substanțelor periculoase” Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice lansează 2 cereri de propuneri de proiecte, cu un buget total de peste 8,3 milioane de Euro

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, în calitate de Operator de Program, lansează astăzi, 5 septembrie 2014, două cereri de propuneri de proiecte în cadrul Programului RO04 „Reducerea substanțelor periculoase”, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014, respectiv Cerere de propuneri de proiecte 1: „Instrumente suport pentru luarea deciziilor” cu un buget total disponibil de 7.145.770 Euro și Cerere de propuneri de proiecte 2: „Campanii de formare și conștientizare” cu un buget total disponibil de 1.188.372 Euro.

Implementarea acestui program urmărește prevenirea efectelor negative ale substanțelor chimice și deșeurilor periculoase asupra sănătății umane și mediului prin consolidarea capacității entităților publice responsabile de implementarea și aplicarea legislației și strategiilor europene privind substanțele chimice și deșeurile periculoase și prin îmbunătățirea monitorizării substanțelor periculoase în mediu.

Perioada de depunere a proiectelor, pentru cele 2 cereri de propuneri de proiecte se va încheia în data de 5 noiembrie 2014, ora 17:00, implementarea lor urmând să se deruleze, de la data semnării contractului de finanțare până în data de 30 aprilie 2016.

Solicitanţii eligibili în cadrul Programului RO04 „Reducerea substanțelor periculoase” sunt autorități și instituții publice.

 

CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE NR. 1: „INSTRUMENTE SUPORT PENTRU LUAREA DECIZIILOR” beneficiază de un buget total disponibil de 7.145.770 Euro. Valoarea minimă a grantului solicitat pentru un proiect este 1.000.000 Euro, iar valoarea maximă este 1.500.000 Euro, solicitanți eligibili fiind numai autoritățile și instituțiile publice.

Procentul maxim de finanțare nerambursabilă per proiect este de 100%. În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt prevăzute măsuri și priorități pentru dezvoltarea de instrumente în sprijinul procesului decizional, cum ar fi, printre altele: registre, baze de date, sisteme de schimb de informații, proceduri, ghiduri, scenarii de expunere pentru mediu și sănătatea umană, metodologii de estimare a riscurilor asociate cu substanțele periculoase pentru sănătate și mediu, studii etc. pentru întărirea capacității autorităților publice responsabile cu implementarea și supravegherea aplicării strategiilor și legislației UE referitoare la substanțele chimice și deșeurilor periculoase. Solicitanții sunt invitați să prezinte propuneri de proiecte în conformitate cu cele de mai sus.

 

CERERE PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE NR. 2: „CAMPANII DE FORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE”are un buget total disponibil de 1.188.372 Euro. Valoarea minimă a grantului solicitat este 250.000 Euro, iar valoarea maximă este 500.000 Euro, solicitanți eligibili fiind numai autoritățile și instituțiile publice. Procentul maxim de finanțare nerambursabilă per proiect este de 100%. Proiectele depuse în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte vor trebui să urmărească dezvoltarea de programe de studii, rapoarte de implementare, programe de formare, campanii de conștientizare, etc. pentru consolidarea capacității autorităților publice responsabile de implementarea și aplicarea strategiilor și legislației UE privind substanțele chimice și deșeurile periculoase.

 

28 August 2014 – Lansare Apeluri de propuneri de proiecte

Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009 – 2014 Programul RO02 „Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor” Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice lansează 3 apeluri de propuneri de proiecte, cu un buget total de peste 9,7 mil Euro

Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, în calitate de Operator de Program, lansează astăzi, 28 august, 3 apeluri pentru propunerile de proiecte din cadrul Programului RO02 „Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor”, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2009 – 2014.

Implementarea acestui program urmărește o îmbunătățire a stării ecosistemelor, precum și a nivelului de cunoaștere, informare și conștientizare a publicului larg în legătură cu beneficiile produse de serviciile ecosistemelor și importanța menținerii ecosistemelor într-o stare bună. Perioada de depunere a proiectelor, pentru cele 3 apeluri, va fi până la 28 octombrie 2014, ora 17:00, implementarea lor urmând să se deruleze, de la data semnării contractului de finanțare, până la 30 aprilie 2016.

Solicitanții eligibili în cadrul Programului RO02 – Biodiversitate și Servicii ale Ecosistemelor sunt autorități publice și organizații neguvernamentale.

APEL PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE NR. 1: “STUDII ŞI FORMARE PRIVIND CONTRIBUŢIA ECOSISTEMELOR NATURALE LA PRINCIPALELE SECTOARE ECONOMICE” beneficiază de un buget disponibil de 2.000.000 Euro. Valoarea minimă a grantului solicitat pentru un proiect este 400.000 Euro, iar valoarea maximă este 500.000 Euro.

Solicitanții eligibili pentru acest apel sunt autoritățile publice și organizațiile neguvernamentale.

Procent maxim de finanțare nerambursabilă per proiect este de 100% pentru autoritățile publice și 90% pentru organizațiile neguvernamentale.

Proiectele vor trebui să vizeze îmbunătățirea cunoștințelor și a politicilor privind contribuția ecosistemelor în sectorul economic. Acest obiectiv se poate atinge prin pregătirea de studii privind contribuția ecosistemelor naturale din zonele protejate și a rapoartelor privind sprijinirea politicilor publice în special în ceea ce privește principalele sectoare economice din România.

 

APEL PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE NR. 2: “CREŞTEREA CAPACITĂŢII PENTRU GESTIONAREA ŞI MONITORIZAREA CULOARELOR ECOLOGICE” are un buget disponibil de 1.500.000 Euro. Valoarea minimă a grantului solicitat este 1.000.000 Euro, iar valoarea maximă este 1.500.000 Euro, solicitanții eligibili fiind numai autoritățile publice. Procentul maxim de finanțare nerambursabilă per proiect este de 100%. Proiectele ce pot fi depuse în cadrul acestui apel vor trebui să urmărească dezvoltarea metodologiei de stabilire a coridoarelor ecologice și identificarea zonelor critice unde sunt necesare coridoare ecologice în cadrul “Dezvoltării metodologiei de stabilire a coridoarelor ecologice, inclusiv criteriile de desemnare a coridoarelor ecologice și identificarea zonelor critice unde sunt necesare coridoare ecologice”.

După implementarea Programului, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice va folosi metodologia elaborată pentru a desemna coridoarele ecologice conform legislației naționale. În procesul de dezvoltare a metodologiei, Promotorul de Proiect va organiza consultații periodice și va implica părțile interesate relevante (de exemplu, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, în calitate de autoritate publică responsabilă de politicile privind conservarea biodiversității).

Pentru monitorizarea și gestionarea coridoarelor ecologice, este necesară formarea și creșterea gradului de conștientizare a diferitelor părți interesate, precum: administratori de arie protejată, instituții publice, operatori economici, proprietari de terenuri etc.

În cadrul acestui apel sunt prevăzute măsuri și priorități, precum: dezvoltarea metodologiei de stabilire a coridoarelor ecologice, inclusiv criteriile de desemnare a coridoarelor ecologice, identificarea zonelor critice unde sunt necesare coridoare ecologice și formarea de specialiști pentru o mai bună gestionare și monitorizare a coridoarelor ecologice.

 

APEL PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE NR. 3“SCHEME DE RESTAURĂRI VASTE ALE ECOSISTEMELOR” dispune de un buget de 6.270.214 Euro. Alocarea totală pentru acest apel poate fi mărită în cazul în care se identifică și aprobă de către Statele Donatoare resurse suplimentare pentru acest apel. Valoarea minimă a grantului solicitat este 1.000.000 Euro, iar valoarea maximă este 2.000.000 Euro.

Solicitanții eligibili pentru acest apel sunt autoritățile publice iar procentul maxim al finanțării nerambursabile per proiect este de 100% (pentru autoritățile publice).

Proiectele ce pot beneficia de finanțare, în cadrul acestui apel, trebuie sa aibă ca scop recuperarea sistemelor fragmentate în zonele protejate. De asemenea solicitanții sunt invitați să depună propuneri de scheme pentru restaurări vaste ale ecosistemelor protejate.

 

  • [07.03.2014] Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, are deosebita placere de a va invita la Evenimentul de lansare ce va avea loc in perioada 13-14 martie 2014 pentru promovarea programelor: RO02 „BIODIVERSITATE SI SERVICII ALE ECOSISTEMELOR”RO04 “REDUCEREA SUBSTANTELOR PERICULOASE”si RO07 “ADAPTARE LA SCHIMBARI CLIMATICE”, parte a Mecanismelor Financiare ale Spatiului Economic European 2009 – 2014.

                                      Descarca Invitatie Eveniment de lansare  ; Descarca Agenda Eveniment

 

  • [07.03.2014] Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, are deosebita placere de a va invita la Seminarile Internationale  ce vor avea loc in data de 14 martie 2014, privind promovarea programelor: RO02 „BIODIVERSITATE SI SERVICII ALE ECOSISTEMELOR”RO04 “REDUCEREA SUBSTANTELOR PERICULOASE” , parte a Mecanismelor Financiare ale Spatiului Economic European 2009 – 2014.

                                           Descarca Invitatie- Seminarii Internationale; Descarca Agenda Eveniment

 Proiecte cu finanțare UE în derulare

MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE lansează Proiectul “Standarde şi indicatori de performanţă pentru evaluarea capacităţii instituţionale în sistemul naţional de protecţie a mediului – SIPEVAL”, Cod SMIS 32682, cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013.

Proiectul “Standarde şi indicatori de performanţă pentru evaluarea capacităţii instituţionale în sistemul naţional de protecţie a mediului – SIPEVAL”, Cod SMIS 32682, va fi implementat începând cu luna octombrie 2013 și este programat a se desfășura pe o perioadă de 16 luni.

Standarde şi indicatori de performanţă pentru evaluarea capacităţii instituţionale în sistemul naţional de protecţie a mediului – SIPEVAL

 

Alte Programe de finanţare din fonduri externe nerambursabile post aderare în domeniul protecţiei mediului sunt:

  • Instrumentul financiar al Uniunii Europene pentru Mediu LIFE+
  • Programul Cadrul 7 al Uniunii Europene pentru Cercetare
  • Programe de cooperare teritoriale
  • Mecanismele Financiare ale Spaţiului Economic European
  • Programul de Cooperare Româno – Elveţian
  • Pentru informaţii suplimentare pot fi accesate site-urile dedicate respectivelor programe de finanţare