Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului "Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului" desfăşurat în perioada 2015 - 2025

Data publicarii : 10 Mar 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de ,, Hotărâre pentru modificarea și completarea  Hotărârii Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului "Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului" desfăşurat în perioada 2015 - 2025”.

NF I HG 

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/ propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la sediul Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor,  Direcția Schimbări Climatice și Dezvoltare Durabilă, Serviciul Schimbări Climatice, persoane de contact:

d-na Maria Făină, e-mail: maria.faina@mmediu.ro    tel: 021 408 9542;

d-na Evelina Dascălu, evelina.dascălu@mmediu.ro, tel: 021 408 9542.