Legislatie

Data publicarii : 17 Feb 2015

Legislație cu caracter general

 • OUG 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.
 • OUG 195/2005 de protecție a mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 245/2006.
 • OM nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice si privat
 • Ordin nr. 159/1266/2011 privind aprobarea condițiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv şi modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile naturale protejate.
 • Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1044/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Comisiei Patrimoniului Speologic
 • Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3836/2012 privind aprobarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentațiilor şi eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul şi filmatul în scop comercial

Legislație Natura 2000

  • HG 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei Natura 2000 în România (M Of. nr. 739/31.10.2007)
  • OM 1.710/2007 privind aprobarea documentaţiei necesare în vederea instituirii regimului de arie naturală protejată de interes naţional (MO 815/29 noiembrie 2007)
  • OM 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România (M Of nr. 98/07.02.2008).
  • OM 207/2006 privind aprobarea conținutului Formularului Standard Natura 2000 şi manualului de completare al acestuia.
  • OM   nr. 1338 / 2008 privind procedura de emitere a avizului Natura 2000 (M Of nr. 738 din 31 oct 2008)
  • OM nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar
  • Hotărârea Guvernului nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.
  • Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.
  • Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2577/2012 privind aprobarea unor regulamente pentru situri de importanță comunitară şi/sau arii naturale protejate de interes național.
  • Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3993 din 10/12/2012 pentru încetarea regimului de arie naturală protejată a perimetrului în suprafață de 17,6 ha aferent Carierei Meri
  • Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 338/2013 privind aprobarea unor regulamente pentru situri de importanță comunitară şi/sau arii naturale protejate de interes național

Legislație arii naturale protejate & management

  • Legea nr. 5/2000 privind amenajarea teritoriului național – secțiunea a III-a – zone protejate.
  • Legea 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei “Delta Dunării (modificată prin OUG 112/2000 și Legea nr. 454 din 18 iulie 2001) – în curs de modificare.
  • HG nr.1266/2000 privind transmiterea Lacului Techirghiol și a plajelor aferente, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Sănătății în administrarea Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului
  • Hotărârea de Guvern 230/2003 privind delimitarea rezervațiilor biosferei, a parcurilor naționale și parcurilor naturale și constituirea administrațiilor acestora.
  • Ordinul 552/2003 al MAPAM privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naționale şi naturale, din punct de vedere al necesității de conservare a diversității biologice.
  • Ordinul 604/2005 pentru aprobarea clasificării peșterilor şi sectoarelor de peșteri – arii naturale protejate.
  • Hotărârea de Guvern nr. 2.151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone.
  • HG nr. 1.581/2005 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone.
  • HG nr. 1.586/2006 privind încadrarea unor arii naturale protejate în categoria de zone umede de importanță internațională.
  • HG nr. 1.143/2007 privind instituirea de noi arii naturale protejate. (M Of. nr. 739/31.10.2007)
  • Hotărârea  Guvernului nr. 1217/2010 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru Parcul Natural Cefa.
  • Hotărârea  Guvernului nr. 1066/2010 privind instituirea regimului de arie naturală protejată asupra unor zone din Rezervația Biosferei "Delta Dunării" și încadrarea acestora în categoria rezervațiilor științifice
  • Hotărârea  Guvernului nr. 187/2011 pentru aprobarea planului de management al Parcului Natural Bucegi
  • Hotărârea Guvernului nr. 538/2011 pentru aprobarea Planului de management al Parcului Natural Balta Mică a Brăilei
  • Hotărârea  Guvernului nr. 1035/2011 pentru aprobarea planului de management al Parcului Național Călimani
  • Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 2532/2013 privind aprobarea planului de management al ariei naturale protejate de interes național B1. Rezervația de orbeți de la Apahida
  • Ordin nr. 1231/2013 pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific în cazul unor specii de faună sălbatică

Legislație convenții și alte programe