Marea Neagra

Data publicarii : 05 Dec 2014

Activităţi desfăşurate de INCDM – Grigore Antipa cu ocazia Zilei Internaţionale a Mării Negre 2012

 

1. INCDM şi Junior Ranger Club la Complexul Muzeal de Ştiinte ale Naturii

Complexul Muzeal de Ştiinte ale Naturii Constanţa

 

a găzduit în data de 27 octombrie 2012 un eveniment ce a marcat în avans Ziua Internaţională a Mării Negre. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Centrul Internaţional pentru Ştiinte ale Naturii din cadrul Asociaţiei Balcanice de Mediu (B.EN.A.) şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” Constanţa. La întâlnire au participat şi membrii Clubului Junior Ranger, 20 de elevi de gimnaziu de la Şcoala Generală din 2 Mai, care au prezentat cu această ocazie aspecte din activitatea lor desfăşurată în acest sezon estival dedicată protejării mediului Mării Negre.

 

 

Specialiştii INCDM au atras atenţia că, prin poziţia sa, Marea Neagră este o mare tipic continentală, supusă unor presiuni care de cele mai multe ori sunt cauzate de factorul uman (poluare, supraexploatarea resurselor, turism etc.). De aceea, găsirea de soluţii pentru elimininarea acestor presiuni şi restaurarea mediului marin este imperativă, iar una dintre ele este reprezentată de crearea de arii marine protejate. Este important, însă, ca aceste arii protejate să nu fie simple oaze disparate, ci să funcţioneze ca un întreg. Proiectul FP-7 CoCoNet (Reţele inter- costiere de arii marine protejate), în care INCDM „Grigore Antipa” este partener, îşi propune tocmai să inter-conecteze ariile marine protejate individuale, prin practici de management coerente, şi să promoveze educaţia şi cooperarea între diferitele administraţii şi oamenii care acţionează şi trăiesc în cadrul acestor zone.

La litoralul românesc există o singură rezervaţie marină – Acvatoriul Litoral Marin Vama Veche – 2 Mai (declarată şi arie specială de conservare în cadrul reţelei ecologice europene Natura 2000, ROSCI0269), aflată în custodia INCDM „Grigore Antipa”.

Activităţile desfăşurate aici de custode, alături de Asociaţia Balcanică de Mediu, au fost şi sunt menite să crească gradul de conştientizare a publicului larg în ceea ce priveşte viitorul Mării Negre, precum şi pericolele care pândesc ecosistemul costier.

 

 

2. Marea Neagră – oportunitate de dezvoltare durabilă a României

INCDM „Grigore Antipa“ a fost co-organizator, alături de Complexul Muzeal de Ştiinte ale Naturii Constanţa şi alte instituţii de prestigiu constănţene, în organizarea simpozionului cu tema „Marea Neagră – oportunitate de dezvoltare durabilă a României”. Manifestarea s-a desfăşurat sub auspiciile Consiliului Judeţean Constanţa şi al Comitetului Naţional Român de Oceanografie.

 

 

Evenimentul s-a desfăşurat în data de 31 octombrie 2012, în sala de conferinţe a Complexului Muzeal de Ştiinte ale Naturii Constanţa.

Discuţiile au vizat numeroase aspecte legate de interesele României ca stat maritim suveran cu deschidere la Marea Neagră, masterplanul de protecţie şi reabilitare a zonei costiere, preocupările Centrului de Cercetare Ştiinţifică pentru Forţele Navale în domeniul cunoaşterii mediului marin, politici europene de dezvoltare regională în bazinul Mării
Negre etc.

Directorul ştiinţific al INCDM „Grigore Antipa“,

 

dr. Tania Zaharia, a prezentat starea actuală a mediului marin.

 

3. Marea Neagra in Contextul Economiei Verzi

În cadrul Initiaţivei „Academic Impact” a Organizaţiei Naţiunilor Unite, Reţeaua Universităţilor de la Marea Neagră, în colaborare cu Institutul Naţional pentru Cercetări Marine „Grigore Antipa”, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Universitatea din Sinop, Turcia, Institutul de Oceanografie din cadrul Academiei de Ştiinţe din Bulgaria şi Grupul ASPIRE, a organizat, în data de 31 octombrie 2012, o manifestare dedicată Zilei Internaţionale a Mării Negre, cu tema „Marea Neagră în Contextul Economiei Verzi”.

Organizatorii au propus o evaluare a stadiului actual al problematicii Mării Negre şi o identificare de oportunităţi pentru iniţierea de acţiuni ale studenţilor în vederea protejării mediului marin şi dezvoltarea durabilă a Mării Negre prin implementarea principiilor economiei verzi. Evenimentul a fost adresat studenţilor şi tinerilor în general, preocupaţi de oportunităţile oferite de mediul Mării Negre, ca factor pentru dezvoltarea durabilă prin implementarea principiilor economiei verzi.

Evenimentul s-a desfaşurat în Sala P7, la sediul vechi al Universitătii „Ovidius”, din b-dul Mamaia nr. 124, şi s-a derulat în sistem de videoconferinţă, cu grupuri de studenţi şi masteranzi (atât de la Universitatea „Ovidius”, cât şi de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân“), cadre didactice şi specialişti de la universitatea gazdă, din cadrul Institutului Naţional de Cercetări Marine „Grigore Antipa”, al Universităţii din Sinop, Turcia, şi al Institutului de Oceanografie din Varna. Expunerile prezentate s-au referit la starea actuală a mediului marin, stadiul colaborărilor în proiecte comune şi oportunităţi de valorificare a energiei verzi. Interesul studenţilor a fost manifestat prin discuţii vii şi printr-o dorinţă de implicare efectivă în toate aceste probleme, inclusiv printr-un cadru organizat precum organizaţiile non-guvernamentale.

 

4. Strategia marină, dezbătută la INCDM – Grigore Antipa

Tot în cadrul activităţilor dedicate sărbătoririi Zilei Internaţionale a Mării Negre, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa (INCDM) a organizat în data de 2 noiembrie 2012 prima întâlnire de consultare a grupurilor de interese din programul de activităţi al proiectului MISIS- „Îmbunătăţirea sistemului integrat de monitoring în Marea Neagră în conformitate cu Directiva-Cadru „Strategia pentru mediul marin”. Proiectul MISIS este finanţat din fonduri europene şi este coordonat de către INCDM “Grigore Antipa”, având ca parteneri pe Institutul Naţional de Cercetare- Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină (GeoEcoMar), Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Institutul de Oceanologie –Academia de Ştiinţe din Bulgaria (IO-BAS) şi Universitatea din Sinop din Turcia.

La reuniune au participat grupurile de interese din România (institute de cercetare, agenţii de protecţia mediului, ABADL, ministere, direcţii, universităţi etc. şi operatori economici care au legătură cu mediul marin).

 

 

 

Scopul proiectului MISIS este dezvoltarea unuiprogram coerent de activităţi pentru îmbunătăţirea calităţii şi eficacităţii sistemului integrat al monitorizării datelor de mediu la Marea Neagră în conformitate cu Directiva Cadru „Strategia pentru mediul marin”. În timp ce obiectivul general este acela de a sprijini eforturile de a proteja şi de a restabili calitatea mediului şi dezvoltarea durabilă a Mării Negre, obiectivele specifice ale acestui proiect sunt îmbunătăţirea disponibilităţii şi calităţii datelor fizico-chimice şi biologice pentru evaluarea integrată a starii mediului Mării Negre, creşterea numărului şi dimensiunii ariilor marine protejate în Marea Neagră, precum şi a gradului lor de protecţie, creşterea gradului de implicare a părţilor interesate şi sensibilizarea publicului în ceea ce priveşte problemele de mediu.

Alte iniţiative care sprijină proiectul MISIS în care INCDM este partener sunt proiectele europene FP7 PERSEUS (Cercetarea mediului marin orientată către politici în mările sudice ale Europei) şi CoCoNET (Reţele inter-costiere de arii marine protejate).

Obiectivul final al proiectului este asigurarea suportului ştiinţific necesar pentru elaborarea Planului de Măsuri care să conducă la o Stare Ecologică Bună până în anul 2020 (conform Directivei Cadru „Strategia pentru mediul marin”).

 

Descarca - Document activitati