Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii proiectul de ordin aprobat de ministrul mediului, apelor și pădurilor pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind avizul de amplasament aprobat prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr.2/2006

Data publicarii : 28 Feb 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 republicată, privind transparența decizională în administrația publică, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii proiectul de ordin aprobat de ministrul mediului, apelor și pădurilor pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind avizul de amplasament aprobat prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr.2/2006.

 

Proiect de Ordin | Referat | Declarație persoane fiziceDeclarație persoane juridice

 

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe site, la Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Managementul Riscului la Inundații și Siguranța Barajelor, e-mail: directiainundatii@gmail.com. Persoana de contact este Doamna Director Simona Olimpia NEGRU, e-mail: olimpia.negru@mmediu.ro.