MM supune dezbaterii publice proiectul de HG pentru modificarea anexei la HG nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului "Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului" desfăşurat în perioada 2015 – 2020

Data publicarii : 16 May 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice proiectul de Hotărăre a Guvernului pentru modificarea anexei la Hotărârea de Guvern nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului "Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului" desfăşurat în perioada 2015 – 2020.

Proiect de HG | Notă de fundamentare

În termen de 10 zile de la data publicării cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii la Ministerul Mediului, Directia Generala Evaluare Impact si Controlul Poluarii.

Persoanele de contact sunt:

doamna Felicia IOANA, Sef Serviciu, Directia Generala Evaluare Impact si Controlul Poluarii , tel 021 316 04 21,  felicia.ioana@mmediu.ro  si

doamna Ramona Zotta-Cherascu consilier, Direcţia Biodiversitate, telefon: 0214089546, e-mail: ramona.zottacherascu@mmediu.ro .