MM supune dezbaterii publice Proiectul de HG pentru modificarea HG nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului "Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către CE, AEM şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului" desfăşurat în perioada 2015 – 2018...

Data publicarii : 05 Dec 2017

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice Proiectul de HG pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului "Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului" desfăşurat în perioada 2015 – 2018, cu modificările și completările ulterioare.

Proiect de HG | Nota de fundamentare 

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Direcția Generală Evaluare Impact și Controlul Poluării.

Persoana de contact este: Mihaela Claudia PĂUN, consilier superior, telefon/fax: 0213160421, e-mail: mihaela.ciobanu@mmediu.ro .