MM supune dezbaterii publice proiectul de HG privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unui bun din domeniul public al statului aflat în administrarea Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale pentru Protecție a Mediului, care funcționează în subordinea Ministerului Mediului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară și reevaluării

Data publicarii : 05 Nov 2018

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice proiectul de  HG privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unui bun din domeniul public al statului aflat în administrarea Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale pentru Protecție a Mediului, care funcționează în subordinea Ministerului Mediului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară și  reevaluării.

Proiect HG | Notă de fundamentare | Anexa

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Direcția Economico- Financiara.

Persoana de contact este domnul  Mircea STOIANESCU, adresă de e-mail: Mircea.Stoianescu@mmediu.ro , Tel: 021/4089567.