MM supune dezbaterii publice proiectul de HG privind înscrierea unui bun în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Agenției pentru Protecția Mediului Arad, aflată în subordinea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, instituție publică în subordinea Ministerului Mediului

Data publicarii : 07 Dec 2018

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice proiectul de HG privind înscrierea unui bun în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Agenției pentru Protecția Mediului Arad, aflată în subordinea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, instituție publică în subordinea Ministerului Mediului

Proiect de HG | Notă de fundamentare | Anexa 

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Direcția Economico Financiara, telefon: 021/408.9567, persoană de contact: Dl. Mircea Stoianescu, adresă de e-mail: Mircea.Stoianescu@mmediu.ro.