MM supune dezbaterii publice proiectul de Hotărăre a Guvernului pentru modificarea anexei nr. 1 la HG nr. 564/2006 privind cadrul de realizare a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe

Data publicarii : 21 Mar 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice proiectul de Hotărăre a Guvernului pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 564/2006 privind cadrul de realizare a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe.

Proiect de HG | Notă de fundamentare

În termen de 10 zile de la data publicării cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii la Ministerul Mediului, Direcția Generală Evaluare Impact și Controlul Poluării.
Persoana de contact dna Felicia IOANA, e-mail: felicia.ioana@mmediu.ro, fax: 021 316 0421