MM supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului privind agricultura și dezvoltarea rurală durabilă, adoptat şi semnat de România la Lillafured, Ungaria, la data de 12 octombrie 2017, la Convenția Cadru privind protejarea și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003

Data publicarii : 21 Mar 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului privind agricultura și dezvoltarea rurală durabilă, adoptat şi semnat de România la Lillafured,  Ungaria, la data de 12 octombrie 2017, la Convenția Cadru privind protejarea și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003.

Proiect Lege | Expunere de motive | Protocol RO | Protocol ENG

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Direcţia Biodiversitate.

Persoana de contact este doamna Ramona Zotta-Cherascu, adresă de e-mail ramona.zottacherascu@mmediu.ro .