MM supune dezbaterii publice Proiectul de LEGE pentru ratificarea Protocolului privind transportul durabil, adoptat şi semnat de România la Mikulov, Republica Cehă, la data de 26 septembrie 2014, la Convenţia cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003, ratificată de România prin Legea nr. 389/2006

Data publicarii : 14 Dec 2017

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice Proiectul de LEGE pentru ratificarea Protocolului privind transportul durabil, adoptat şi semnat de România la Mikulov, Republica Cehă, la data de 26 septembrie 2014, la Convenţia cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003, ratificată de România prin Legea nr. 389/2006.

Proiect de Lege | Expunere de motive | Anexa nr.  1 RO | Anexa nr.  2 EN

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 30 zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Direcția Biodiversitate.

Persoana de contact este: domamna Liliana VÎRTOPEANU,

Telefon: 0213160287, email: liliana.virtopeanu@mmediu.ro .