MM supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru ratificarea ratificarea amendamentului adoptat şi semnat de România la Lillafüred, Ungaria, la data de 12 octombrie 2017, la Convenţia cadru privind protejarea şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003, ratificată de România prin Legea nr. 389/2006

Data publicarii : 10 May 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru ratificarea ratificarea amendamentului adoptat şi semnat de România la Lillafüred,  Ungaria, la data de 12 octombrie 2017, la Convenţia cadru privind protejarea şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003, ratificată de România prin Legea nr. 389/2006.

Proiect de Lege | Expunere de motive | Anexa

În termen de 10 zile de la data publicării cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii la Ministerul Mediului, Direcţia Biodiversitate.

Persoana de contact este: doamna Ramona Zotta-Cherascu, consilier, Direcţia Biodiversitate, telefon: 0214089546, e-mail: ramona.zottacherascu@mmediu.ro .