MM supune dezbaterii publice proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice și electronice

Data publicarii : 07 Mar 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată Ministerul Mediului supune dezbaterii publice proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice și electronice.

Proiect de Ordonanță | Nota de fundamentare

Persoanele sau organizaţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării la Ministerul Mediului, Direcția Generală Deșeuri, Situri Contaminate și Substanțe Periculoase, persoane de contact: Sabina Irimescu și Leonard Craciun, consilieri superiori – Direcția Gestionarea Deșeurilor, e-mail: sabina.irimescu@mmediu.roleonard.craciun@mmediu.ro