MMAP supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotǎrârii Guvernului nr. 185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanţării unor proiecte şi programe din bugetul Fondului pentru mediu

Data publicarii : 01 Apr 2021

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotǎrârii Guvernului nr. 185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanţării unor proiecte şi programe din bugetul Fondului pentru mediu.

Proiect HG | Nota de fundamentare

În termen de 10 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ, cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcţia Evaluare Impact şi Controlul Poluării.
Persoană de contact: domnul Radu STOIAN, e-mail: radu.stoian@mmediu.ro, fax: 021-316.04.21.