MMAP supune dezbaterii publice proiectul de OM privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0317 Cordăreni-Vorniceni

Data publicarii : 12 Mar 2020

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice  proiectul de Ordin de Ministru privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0317 Cordăreni-Vorniceni.

Proiect OM | Referat de aprobare | Anexe

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Biodiversitate.

Persoana de contact este:  doamna Dr. Nela MIAUTĂ – Consilier superior în cadrul Direcției Biodiversitate, e-mail: nela.miauta@mmediu.ro , mobil 0754231517, telefon 021-4089545.