MMAP supune dezbaterii publice proiectul de Ordin pentru modificarea preambulului conținutului-cadru al protocolului privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administrația Națională "Apele Române" prevăzut în anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1708/2020 pentru aprobarea conţinutului-cadru al protocolului privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administraţia Naţională "Apele Române"

Data publicarii : 01 Apr 2021

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin pentru modificarea preambulului conținutului-cadru al protocolului privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administrația Națională "Apele Române" prevăzut în anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1708/2020 pentru aprobarea conţinutului-cadru al protocolului privind utilizarea terenurilor din domeniul public al apelor administrat de Administraţia Naţională "Apele Române".

Referat  I OM

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Administrația Națională „Apele Române”.

Persoana de contact este: domnul Nuță Claudiu Ionuț, 
e-mail: claudiu.nuta@rowater.ro 
tel: (+4) 021-311.01.46;