MMSC supune consultării publice proiectul de HG pentru modificarea şi completarea anexei nr.12 la HG nr.1705/2006

Data publicarii : 18 Nov 2013
În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice supune consultării publice proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. Eventualele propuneri/opinii/sugestii pot fi transmise în termen de 15 zile de la data publicării(18.11.2013) până în data de 02.12.2013, la Administraţia Naţionala de Meteorologie, Serviciu Patrimoniu şi Investiţii din Alocaţii Bugetare, tel: 021/318.32.40 – int:158, persoana de contact: Ion TĂNASE – şef serviciu.