Ordin privind modificarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 594/2006 pentru aprobarea Certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu.

Data publicarii : 12 Oct 2021

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind modificarea 
Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 594/2006 pentru aprobarea Certificatului de atestare privind 
obligaţiile la Fondul pentru mediu.

Proiect OM | Referat |  

Cetațenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicarii, la Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.
Menționăm că persoana de contact căreia i se pot transmite  opinii/sugestii sau observații cu privire la proiectul suspus dezbaterii publice este doamna Irina Nicolau, adresă de e-mail: irina.nicolau@afm.ro