Proiect de HG privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții aferente proiectului „Dezvoltarea unui laborator național pentru îmbunătățirea monitorizării substanțelor deversate în ape și a calității apei potabile”

Data publicarii : 05 Apr 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de HG pentru aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții aferente proiectului „Dezvoltarea unui laborator național pentru îmbunătățirea monitorizării substanțelor deversate în ape și a calității apei potabile”.

Proiect HG | Notă de fundamentare 

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.
Persoana de contact este: Gheorghe Constantin, manager proiect, email: gheorghe.constantin@gmail.com.