Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021 al Administrației Naționale de Meteorologie

Data publicarii : 13 Oct 2021

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021 al Administrației Naționale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Proiect HG | Nota de fundamentare | Anexa

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Administraţia Naţională de Meteorologie.
Persoana de contact - D-na Director General Dr. Elena MATEESCU, telefon: 021.316.42.92, email:  elena.mateescu@meteoromania.ro.