Proiect de hotărâre a Guvernului privind reaprobarea caracteristicilor principale și indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de consolidare a falezelor în zonele Eforie Nord si Eforie Sud, județul Constanța"

Data publicarii : 21 Jul 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectului de hotărâre a Guvernului privind reaprobarea caracteristicilor principale și indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Lucrări de consolidare a falezelor în zonele Eforie Nord si Eforie Sud, județul Constanța".

Proiect HG | Nota de fundamentare | Anexa

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor , Direcția Generală Economică, Investiții și Administrativ - Serviciul Investiții și Control, telefon: 021.408.95.56 și pe adresa de e-mail camelia.voicu@mmediu.ro, persoană de contact: Camelia VOICU - Consilier superior.