Proiect de HOTARÂRE de Guvern privind actualizarea valorii de inventar, modificarea codului de clasificație, a descrierii tehnice și a adresei unor bunuri imobile cuprinse în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Banat, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca u

Data publicarii : 26 Jul 2021

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, precum și pentru avizare și aprobare, 
se publică proiectul de HOTARÂRE de Guvern privind actualizarea valorii de inventar, modificarea codului de clasificație, 
a descrierii tehnice și a adresei unor bunuri imobile cuprinse în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat 
al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Banat, 
instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii în cartea funciară.

PROIECT HG I NF la HG I Anexă HG modificare descrieri tehnice valori Anexa 12 ABA Banat

Termen de consultare 10 zile 
Menționăm că persoana de contact careia i se pot transmite  opinii/sugestii sau observaății cu privire la proiectul suspus dezbaterii publice este 
doamnul Mircea STOIANESCU, 
telefon: 021 408 9567