Proiect de Hotarâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea- Litoral, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării.

Data publicarii : 12 Oct 2021

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicata, 
Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Hotarâre privind actualizarea valorilor 
de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale
“Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea- Litoral, instituție publică aflată în coordonarea 
Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 
pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării.

Proiect HG | Notă de fundamentare | Anexa HG

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor.
Persoana de contact este d-l Mircea Stoianescu, telefon: 021 408 9567.