Proiect de Hotărâre privind înființarea Comitetului interinstituțional pentru analiza cadrului legal aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversității

Data publicarii : 17 Mar 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre privind înființarea Comitetului interinstituțional pentru analiza cadrului legal aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversității.

Proiect HG | Nota de fundamentare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Biodiversitate.
Persoana de contact este dna. Ramona Zotta Cherăscu, consilier, Direcţia Biodiversitate, telefon: 021/4089546, e-mail: Ramona.ZottaCherascu@mmediu.ro.