Proiect de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru aprobarea metodologiei de constituire şi gestionare a garanţiei financiare pentru producătorii de echipamente electrice şi electronice şi pentru organizaţiile colective, precum şi cu privire la utilizarea acesteia de către Administraţia Fondului pentru Mediu

Data publicarii : 15 Dec 2022

În conformitate cu Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare, Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru aprobarea metodologiei de constituire şi gestionare a garanţiei financiare pentru producătorii de echipamente electrice şi electronice şi pentru organizaţiile colective, precum şi cu privire la utilizarea acesteia de către Administraţia Fondului pentru Mediu.

Proiect Ordin | Referat de aprobare

Persoanele sau organizaţiile interesate pot transmite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice în termen de 10 zile de la data postării pe site, iar persoana de contact din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (Administrația Fondului pentru Mediu) pentru primirea opiniilor, comentariilor și observațiilor este domnul Bogdan Poenaru,  adresă de e-mail: bogdan.poenaru@afm.ro .