Proiect de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru modificarea alineatului (1) al articolului 85 din Instrucțiunile pentru evaluarea efectivelor unor specii de faună cinegetică admise la vânătoare și pentru reglementarea modului de stabilire a cotelor de recoltă pentru acestea aprobate prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2847 / 02.11.2022, pe care îl supune consultării publice

Data publicarii : 26 Jan 2023

În temeiul Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a elaborat proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru modificarea alineatului (1) al articolului 85 din Instrucțiunile pentru evaluarea efectivelor unor specii de faună cinegetică admise la vânătoare și pentru reglementarea modului de stabilire a cotelor de recoltă pentru acestea aprobate prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2847 / 02.11.2022, pe care îl supune consultării publice.

Referat de aprobareOM

Propuneri concrete, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus consultării publice se depun, în scris sau prin poșta electronică, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor cu sediul în Bd. Libertății nr. 12, sector 5, București, în termen de 10 zile de la postarea acestuia pe site.

Persoana de contact: Pițu Virgil, e-mail: virgil.pitu@mmediu.ro