Proiect de ordin comun al ministrului mediului, apelor și pădurilor, al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului finanțelor privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Direcției de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor, unitate cu personalitate juridică a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva prevăzută la pct. 24 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor- Romsilva şi aprobarea regulament

Data publicarii : 15 Mar 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice  proiectul de Ordin comun al ministrului mediului, apelor și pădurilor, al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului finanțelor privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Direcției de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor, unitate cu personalitate juridică a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva prevăzută la pct. 24 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor- Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare.

Referat I Ordin I Anexa

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Persoana de contact este:  doamna Claudia BALAN, adresă de e-mail: claudiabalan@rnp.rosilva.ro