Proiect de Ordin pentru aprobarea derogării în scop științific pentru unele specii de pești de interes comunitar

Data publicarii : 25 May 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin pentru aprobarea derogării în scop științific pentru unele specii de pești de interes comunitar.

Proiect Ordin | Referat de aprobare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
Persoană de contact din cadrul Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru primirea comentariilor și observațiilor este d-na Adriana Ivănuș, consilier în cadrul Direcției Biodiversitate, e-mail: adriana.ivanus@mmediu.ro