Proiect de Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea şi utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică

Data publicarii : 28 Feb 2022

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Mediului Apelor si Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea şi utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică.

Proiect de Ordin | Referat

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/ propuneri/sugestii, în termen de 30 de zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Persoana de contact: Iacob Dănuț, email: danut.iacob@mmediu.ro