Proiect de Ordin pentru modificarea Anexei nr. 1 la Regulamentul privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, aprobat prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 1106/2018

Data publicarii : 19 Sep 2022

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de Ordin pentru modificarea Anexei nr. 1 la Regulamentul privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, aprobat prin Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 1106/2018. 

Ordin | Referat

Persoanele interesate pot face propuneri și observații în termen de 10 zile de la data postării. Persoana de contact: Dănuț Iacob, Director general Direcția generală păduri și dezvoltare forestieră, email:danut.iacob@mmediu.ro.