Proiect de ordin pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind gestionarea deşeurilor

Data publicarii : 01 Aug 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de ordin pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind gestionarea deşeurilor.

Proiect Ordin | Referat de aprobare

Menționăm că observațiile/propunerile de modificare ale persoanelor interesate, pot fi transmise în termen de 10 zile de la data postării pe site.

Persoana de contact din cadrul Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru primirea comentariilor și observațiilor este doamna Mihaela Anghelina, adresă de e-mail: mihaela.anghelina@afm.ro.